Lezingen

Maak je bezoek aan de beurs interessanter door ook een paar lezingen te volgen. Hieronder vind je het uitgebreide aanbod van lezingen, waarvan sommige op verschillende dagen worden geprogrammeerd.

 • De voertaal voor alle lezingen is Nederlands, tenzij anders vermeld.
 • Alle lezingen zijn gratis maar inschrijven is verplicht omdat de capaciteit van de zaal niet onbeperkt is.
 • De lezingen beginnen stipt en de deur gaat dicht om de lezing niet te storen.
 • In het overzicht heronder staan alle lezingen opgesomd, over de drie dagen.

Om een keuze te maken ga je best als volgt te werk:

 • Je ziet het volledige overzicht van de drie dagen. Klik de dagen uit dat je niet komt.
 • Als je op de titel van een lezing klikt krijg je extra informatie over de lezing (spreker, inhoud, uur,…) en hoeveel plaatsen er nog vrij zijn. Als deze lezing je insteressert, klik op “inschrijven”. Dan zie je bovenaan rechts bij “reservatie plaatsen” het cijfer 1 verschijnen.
 • Kiik op de back-knop van je browser, en dan kom je op de zelfde plaats in het overzicht terug. Klik je op “terug naar overzicht” dan kom je weer helemaal bovenaan terecht.
 • Zo kan je voor elke lezing die je interesseert inschrijven, je ziet bovenaan rechts steeds hoeveel dat er zijn.
 • Ben je daar mee rond klik dan rechts bovenaan op “reservatie plaatsen”. Nu zie je het overzicht van alle lezingen die je wilt volgen. Je kan ook lezingen verwijderen, bijvoorbeeld als voor je twee lezingen op het zelfde uur hebt ingeschreven die dag. Dat kan want er zijn drie auditoria die parallel lopen.
 • Als alle oké is ga je naar de onderkant van de pagina en vul je e-mailadres is. Dan krijgt je later een overzicht van je lezingen en kunnen wij je verwittigen als er iets mis zou lopen.
 • Wens je een getuigschrift dat je lezingen hebt gevolgd, vink dit aan en vul de velden in. De getuigschriften zullen klaar liggen in de zaal, ze worden niet opgestuurd.
 • Ten slotte klik je op “nu inschrijven”.

 Uiteraard kan je de beurs zelf ook bezoeken. Je kan meteen online een toegangskaart aanvragen, of u ontvangt een kaart bij het verlaten van het auditorium

Filter op naam en dag

Balanceren tussen de beleving van het lichaam dat anders functioneert en verlangen naar intimiteit en seksueel plezier

Inge Blockmans

Enkele verhalen van vrouwen met een ruggenmergletsel over hun lichamelijkheidsbeleving

Deze lezing is grotendeels gebaseerd op doctoraal onderzoek rond de lichamelijkheidsbeleving en intieme relaties van…

Lezing dagen: donderdag 25 april 2019 12:00

Info en inschrijven

Autismespectrumstoornis bij gezinnen met een migratieachtergrond

Karima El Boujaddayni

Ouders van kinderen met autisme hebben vragen en noden. Wat als deze ouders een migratieachtergrond hebben?
In het werkveld botsen hulpverleners op taal- en…

Lezing dagen: donderdag 25 april 2019 13:00

Info en inschrijven

Factoren die de levenskwaliteit van mensen met een beperking voorspellen

Marco Lombardi in engels

De lezing is in het Engels, de powerpoint in het Nederlands.
Background This study investigated the sociodemographic, clinical, and functional characteristics of a representative…

Lezing dagen: donderdag 25 april 2019 14:00

Info en inschrijven

FUNdamentals, de leukste weg naar G-sport!

Silke Van Hoof

Hoe kunnen we de niet-georganiseerde G-sporter optimaal informeren over de sportmogelijkheden én hen effectief aan het sporten krijgen? Met die vraag gaat G-sportfederatie Parantee-Psylos in…

Lezing dagen: donderdag 25 april 2019 15:00

Info en inschrijven

Werken en uitkering voor personen met een handicap of chronische ziekte: drempels en uitdagingen?

Jos Wouters

Personen met een handicap en chronische ziekte zijn minder aan het werk dan andere mensen. Eén van de redenen is de (moeilijke) combinatie van loon…

Lezing dagen: donderdag 25 april 2019 16:00

Info en inschrijven

De nieuwe regelgeving mobiliteitshulpmiddelen in Vlaanderen

Sandra Derieuw, Tine Morrens & Roland Pouillie

De nieuwe regeling mobiliteitshulpmiddelen binnen de Vlaamse Sociale Bescherming is gestart op 1 januari 2019.

Hierbij zijn de vroegere regelgeving van het RIZIV en van…

Lezing dagen: donderdag 25 april 2019 10:00

Info en inschrijven

G sport Vlaanderen inspireert

Wendy Van Dyck

Het G-sportlandschap in Vlaanderen

- Welke organisaties zijn er actief binnen de G-sport en op wie kan je beroep doen voor wat?
- De…

Lezing dagen: donderdag 25 april 2019 11:00

Info en inschrijven

Minder Mobielen Centrale, waar en hoe werken deze centrales

Dirk Billet

Door de snelle vergrijzing van onze bevolking en het steeds langer thuis blijven wonen van ouderen, is er steeds meer vraag naar mobiliteitsoplossingen. Dit vooral…

Lezing dagen: donderdag 25 april 2019 12:00

Info en inschrijven

Kijken naar Handicap

Ann De Martelaer

We vormen ons voortdurend, bewust of onbewust een beeld van alle mensen die in ons gezichts-en belangstellingsveld opduiken, zo ook over personen met een handicap.…

Lezing dagen: donderdag 25 april 2019 13:00

Info en inschrijven

Goede maaltijdzorg, dat proef je!

Aline Le Clef

Voeding speelt een cruciale rol in het welzijn van personen met een beperking. Een gezonde levensstijl met een evenwichtig voedingspatroon als hoofdrolspeler werpt zijn vruchten…

Lezing dagen: donderdag 25 april 2019 14:00

Info en inschrijven

NMBS Toegankelijkere reizigersinfo

Caroline Brône

Een reiziger raadpleegt doorheen de verschillende fases van zijn reis andere informatiekanalen. Het is noodzakelijk dat de reiziger -op elk moment en ongeacht het gebruikte…

Lezing dagen: donderdag 25 april 2019 15:00

Info en inschrijven

Bouwstenen voor een toegankelijk verblijf

Kristof Steegmans

Wil je jouw vakantieverblijf aantrekkelijker maken voor mensen met een fysieke beperking? Kleine stappen maken al een groot verschil! Hotel, resort, vakantiehuis, … Elke vorm…

Lezing dagen: donderdag 25 april 2019 16:00

Info en inschrijven

Gebruik van een meldingstool om problemen in de openbare ruimte in kaart te brengen

An Neven

Personen met een beperking of ouderen ervaren vaak problemen in de openbare ruimte tijdens het verplaatsen. Om een stad of regio meer toegankelijk te maken,…

Lezing dagen: donderdag 25 april 2019 10:00

Info en inschrijven

Aangepast vervoer via autodelen

Jeffrey Mathhys

Sinds het ratificeren van het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap staat de persoonlijke mobiliteit van mensen met een beperking op de…

Lezing dagen: donderdag 25 april 2019 11:00

Info en inschrijven

Viamigo – Een coach op afstand tijdens het verplaatsen

An Neven

Viamigo biedt assistentie op maat voor mensen met een verstandelijke beperking, beginnende dementie of een niet-aangeboren hersenletsel - mensen die zich fysiek wel kunnen verplaatsen,…

Lezing dagen: donderdag 25 april 2019 12:00

Info en inschrijven

Verplaatsingsgedrag van personen met een beperking

An Neven

In deze lezing wordt het verplaatsingsgedrag van personen met een beperking (meer bepaald met Multiple Sclerose), met verschillende ernst van beperking, gedetailleerd in kaart gebracht…

Lezing dagen: donderdag 25 april 2019 13:00

Info en inschrijven

OV Buddy's: assistentie op het openbaar vervoer (TreinTramBus)

Katrijn Braeckman

OV-buddy’s is een systeem van vrijwillige assistentieverlening op het openbaar vervoer. Terwijl de vrijwilligers van de MMC’s met hun eigen wagen personen met een beperking…

Lezing dagen: donderdag 25 april 2019 14:00

Info en inschrijven

Autisme en rijvaardigheid, een inleiding voor rijlesgevers

Veerle Ross, Kim Van Dun

De Vlaamse vereniging van autorijscholen, de rijvaardheidscentra binnen Federdrive Vlaanderen, alsook de Universiteit Hasselt, IMOB, groepeerden hun jarenlange kennis inzake rijvaardigheid en rijgedrag om zo…

Lezing dagen: donderdag 25 april 2019 15:00

Info en inschrijven

Samen Veilig Mobiel, Multidisciplinaire evaluatie van rijveiligheid bij ouderen.

Dr. Mark Lutin

Hoe komen we tot een wetenschappelijk onderbouwd en eerlijk advies bij ouderen met vermoeden van verminderde rijveiligheid? Behoud van mobiliteit is ook op hoge leeftijd…

Lezing dagen: donderdag 25 april 2019 16:00

Info en inschrijven

Principes van een toegankelijke openbaar vervoerhalte Monitoring toegankelijkheidsstatus haltes De Lijn

Eddy Gielis

Een toegankelijk openbaarvervoer heeft nood aan toegankelijke voertuigen en toegankelijke haltes. In Vlaanderen is er een tekort aan toegankelijke haltes. Het zijn de wegbeheerders die…

Lezing dagen: vrijdag 26 april 2019 12:00

Info en inschrijven

Het belang van een toegankelijke omgeving in het kader van toegankelijke mobiliteit.

Marcel Wijnker

Om ten volle te kunnen leven, moeten mensen zich vrij kunnen verplaatsen. Dit is een basisrecht. Mensen doen dit ook iedere dag. Functioneel, bijv. om…

Lezing dagen: vrijdag 26 april 2019 13:00

Info en inschrijven

Apporto

Tatiana Roelandt

Initiatief van Colruyt Groep.
Apporto is een app die het mogelijk maakt om mensen met elkaar in contact te brengen voor hulp bij boodschappen.…

Lezing dagen: vrijdag 26 april 2019 14:00

Info en inschrijven

Leef voluit in een inclusieve wereld.

An Begein

Leef voluit in een inclusieve wereld! Daar gaan we voor! Mensen met en zonder beperking nemen het woord in deze sessie en vertellen je meer…

Lezing dagen: vrijdag 26 april 2019 15:00

Info en inschrijven

Samenspraak: mantelzorgers, cliënten en professionelen in gesprek als evenwaardige partners

Benedict De Koker

Samen in gesprek gaan is belangrijk voor een goede samenwerking in de zorg. Wat zijn de verwachtingen? Zitten we op één lijn?
Daarom werd…

Lezing dagen: vrijdag 26 april 2019 16:00

Info en inschrijven

Hoe beleven personen met een handicap persoonsvolgende financiering?

Dr. Joris Van Puyenbroeck

In 2016 startten Odisee hogeschool en HoGent, in opdracht van de Vereniging voor Personen met een Handicap (VFG) een onderzoek om de impact van persoonsvolgende financiering op…

Lezing dagen: vrijdag 26 april 2019 10:00

Info en inschrijven

Makerhealth – de nieuwe makers in de zorg

Lieven Decouvreur

In het Makerhealth programma onderzoeken Howest en UGent samen met zorgprofessionals en industrieel ontwerpbureaus hoe mensen die actief zijn in de zorgsector zelf maker kunnen…

Lezing dagen: vrijdag 26 april 2019 11:00

Info en inschrijven

Workshop Echt Werk

Seline Somers

In Vlaanderen is het voor mensen met een handicap moeilijk om aan echt werk te geraken. Er wordt aangegeven dat ‘hun afstand tot de arbeidsmarkt…

Lezing dagen: vrijdag 26 april 2019 12:00

Info en inschrijven

Voor en door de zorg: Snoezle, de mobiele Snoezle oplossing

Steven Dehollander

pilipili is een industrieel ontwerpbureau met meer dan 20 jaar ervaring in productontwikkeling en grondlegger van het intitiatief “ voor en door de zorg”.

Lezing dagen: vrijdag 26 april 2019 13:00

Info en inschrijven

3D-printing van hulpmiddelen, praktijkvoorbeelden uit het UZ-Gent

Matthias Van De walle

Als ergotherapeut – ontwerper is het continu verbeteren en bedenken van praktische oplossingen en hulpmiddelen mijn expertise. Binnen het UZ-Gent kon ik experimenteren met het…

Lezing dagen: vrijdag 26 april 2019 14:00

Info en inschrijven

Onafhankelijk leven

Kristof Uvyn

Tien jaar na de publicatie van de cijfers in de Inclusiespiegel 2006, deed GRIP de oefening opnieuw (Inclusiespiegel Vlaanderen 2016). Ze betreuren het dat ze…

Lezing dagen: vrijdag 26 april 2019 15:00

Info en inschrijven

Elk talent werkt! VDAB ondersteunt bij arbeidsbeperkingen.

VDAB

Onze job is een belangrijk onderdeel van ons dagelijks leven. Dat geldt voor bijna iedereen. Zeker en vast ook voor personen met een arbeidsbeperking. Om…

Lezing dagen: vrijdag 26 april 2019 16:00

Info en inschrijven

Goed zitten in je rolstoel: hoe maak je het verschil?

Dimitri Van Bellegem & Elien Allaert

Zorgeloos mobiel zijn, daar draait het om als je in een rolstoel moet zitten. Hoe technisch hoogstaand een rolstoel ook mag zijn, als je niet…

Lezing dagen: vrijdag 26 april 2019 10:00 zaterdag 27 april 2019 12:00

Info en inschrijven

Ergotherapie met assistentie van dieren – een blik achter de schermen van 3 praktijkprojecten

Katrien Drooghmans, Kirsten De Smet & Manon Mercier

Ergotherapeuten kunnen naast hun ergotherapeutische methodieken ervoor kiezen om voor bepaalde therapiedoelen dieren in te zetten ter ondersteuning van hun traditionele methodieken.Hoe men concreet dieren…

Lezing dagen: vrijdag 26 april 2019 11:00

Info en inschrijven

EDUCAT – Towards an open, modular and adaptive framework for experiments and clinical trials

Philippe Saey, Annemarie Kokosy

EDUCAT (“Empowerment of Disabled people through the User Coproduction of Assistive Technology”, https://www.educat2seas.eu/ ) is een Interreg 2 Seas europees project dat werkt aan de…

Lezing dagen: vrijdag 26 april 2019 12:00

Info en inschrijven

Gemeentelijke toegankelijkheid en mobilteit, gebruikerservaringen en discussie

Gerrit Willems

In deze lezing komen onze bevindingen van de afgelopen jaren aan bod. Hoe men er steeds moet op hameren dat iedereen het recht heeft om…

Lezing dagen: vrijdag 26 april 2019 14:00

Info en inschrijven

Meer mobiele Lijn

Eddy Gielis

Met de uitrol van Meer Mobiele Lijn wil De Lijn de toegankelijkheid van het vervoeraanbod verbeteren. Krachtlijnen zijn:
- Meer toegankelijke voertuigen
-…

Lezing dagen: vrijdag 26 april 2019 13:00

Info en inschrijven

Buitenspel, uw zoektocht naar een geschikte fiets

Leen Deneckere, Ellen Versteege

Buitenspel, een initiatief van het MFC Sint Gregorius, verhuurt fietsen, geeft advies of helpt u in uw zoektocht naar een geschikte fiets. De fiets kan…

Lezing dagen: vrijdag 26 april 2019 15:00 zaterdag 27 april 2019 11:00

Info en inschrijven

Ik heb een beperking en ik heb het recht om te gaan stemmen!

Tine Anseel, Herlinde Martens

De stem van mensen met een beperking telt mee tijdens de verkiezingen. Kiezers met een beperking gaan om verschillende redenen niet (altijd zelf) stemmen. Stemmen…

Lezing dagen: vrijdag 26 april 2019 16:00

Info en inschrijven

Aangepast vervoer via autodelen

Jeffrey Matthys

Sinds het ratificeren van het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap staat de persoonlijke mobiliteit van mensen met een beperking op de…

Lezing dagen: zaterdag 27 april 2019 10:00

Info en inschrijven

ONTmoetingscafé

Iedereen komt aan het woord, ook de deelnemers!

Tijdens de ONTmoetingscafés gaan we elkaar ont-moeten. Het is een plek waar we onszelf kunnen zijn en waar niets moet of verplicht wordt. We kunnen…

Lezing dagen: zaterdag 27 april 2019 12:00

Info en inschrijven

Het grote inclusiedebat #verkiezingen 2019

Vertegenwoordigers van verschillende politieke partijen Een vertegenwoordiger van GRIP vzw

"Met John Crombez (sp.a), Zuhal Demir (N-VA), Jos D’haese (PvdA), Jimmy Koppen (Open VLD), Katrien Schryvers (CD&V) en Evita Willaert (Groen)

Moderator is Jan Vanlangendonck

Verkiezingen op…

Lezing dagen: zaterdag 27 april 2019 13:00

Info en inschrijven

Iedereen verdient vakantie

Toerisme Vlaanderen

Welke vakantieverblijven en attracties zijn goed toegankelijk? Wat is er nog meer in de buurt om onbeperkt van te genieten? En lukt dit ook met…

Lezing dagen: zaterdag 27 april 2019 15:00

Info en inschrijven

Reizen met een fysieke beperking, ja dat kan!

Kristof Steegmans

Je wil graag op reis met familie, vrienden, of kinderen naar een fijne, exotische of avontuurlijke bestemming? Maar op één of andere manier zijn uw…

Lezing dagen: zaterdag 27 april 2019 10:00

Info en inschrijven

EDUCAT- iTICH

Laurens Fagard

Er zijn heel wat hulpmiddelen op de markt die u het leven vergemakkelijken. Maar misschien denkt u wel eens: hiervoor zou iemand een oplossing moeten…

Lezing dagen: zaterdag 27 april 2019 11:00

Info en inschrijven

Goede maaltijdzorg, dat proef je!

Riet Deckers

Voeding speelt een cruciale rol in het welzijn van personen met een beperking. Een gezonde levensstijl met een evenwichtig voedingspatroon als hoofdrolspeler werpt zijn vruchten…

Lezing dagen: zaterdag 27 april 2019 13:00

Info en inschrijven

Reizen met een assistent

Evelien Van Eynde

Heel wat mensen willen graag genieten van een (al dan niet individuele) ontspannende vakantie, maar durven of kunnen niet omdat op verplaatsing mogelijk de juiste…

Lezing dagen: zaterdag 27 april 2019 14:00

Info en inschrijven

VFG als wegwijzer: de veranderingen in het hulpmiddelenbeleid

Reinhart Niesten

Het VAPH geeft tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen. Door de 6e staatshervorming worden (een deel van de) hulpmiddelen geïntegreerd in de Vlaamse sociale bescherming. Wil…

Lezing dagen: zaterdag 27 april 2019 11:00

Info en inschrijven

Wetenschappelijke evidentie en ervaringen in het gebruik van robotica en immersieve technologieën door TRAINM

Edward Schiettecatte

TRAINM, het innovatieve neurorevalidatiecentrum te Antwerpen presenteert de wetenschappelijke evidentie en ervaringen in het gebruik van robotica en immersieve technologieën zoals niet invasieve breinstimulatie, biofeedback,…

Lezing dagen: zaterdag 27 april 2019 10:00

Info en inschrijven

VFG als wegwijzer: de veranderingen in het hulpmiddelenbeleid

Reinhart Niesten

Het VAPH geeft tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen. Door de 6e staatshervorming worden (een deel van de) hulpmiddelen geïntegreerd in de Vlaamse sociale bescherming. Wil…

Lezing dagen: zaterdag 27 april 2019 15:00

Info en inschrijven

Iedereen Verdient Vakantie

Toerisme Vlaanderen

Welke vakantieverblijven en attracties zijn goed toegankelijk? Wat is er nog meer in de buurt om onbeperkt van te genieten? En lukt dit ook met…

Lezing dagen: zaterdag 27 april 2019 12:00

Info en inschrijven