Ergotherapie met assistentie van dieren – een blik achter de schermen van 3 praktijkprojecten

Katrien Drooghmans, Kirsten De Smet & Manon Mercier

Ergotherapeuten, Belgisch Instituut voor Animal Assisted Therapy 

Ergotherapeuten kunnen naast hun ergotherapeutische methodieken ervoor kiezen om voor bepaalde therapiedoelen dieren in te zetten ter ondersteuning van hun traditionele methodieken.Hoe men concreet dieren kan inzetten binnen het werkveld van de ergotherapie is voor vele therapeuten vaak nog vaag. 
Dit ligt enerzijds aan het feit dat er verschillende werkvormen bestaan en anderzijds aan het feit dat maar weinig ergotherapeuten in Vlaanderen op dit moment ook effectief met "animal-assisted occupational therapy of ergotherapie met assistentie van dieren" werken. Vaak blijft "animal-assisted therapy" op dit moment dan ook beperkt tot bezoekjes van een dier aan een setting en het “knuffelen/borstelen” van dit dier. Uiteraard gaat het hier meestal niet om ergotherapie met dieren, zoals velen spontaan zullen aanvoelen, omdat er meestal geen therapiedoelen worden nagestreefd tijdens deze sessies. De lezing geeft meer uitleg over wat ergotherapie met assistentie van dieren kan inhouden en analyseert concrete case-studies uit de dagelijkse praktijk.

Doelgroep

iedereen welkom

Tekst

Tekst in .pdf ter beschikking via www.reva.be en www.therapiemetdieren.be na de beurs.
De lezing zal na de beurs kunnen beluisterd worden via http://www.therapiemetdieren.be/vl/webinar/
Belgisch Instituut voor Animal Assisted Therapy , Stadsplein 100/12, 3600 Genk – www.therapiemetdieren.beinfo@therapiemetdieren.be

Tijdstip

vrijdag 26 april 2019

Locatie: Auditorium Flex 3 Tijd: 11:00 Duur: 45 minuten 5 Plaatsen vrij Inschrijven